ĐIỀU CHÚNG TÔI ĐỀ XUẤT

"Mã hoá không còn là ý tưởng để tìm kiếm mục đích, CDR bây giờ thay thế các cổ phiếu truyền thống, dân chủ hóa cả quyền sở hữu và thực thi."

Tham gia với chúng tôi @cdrxchange

CRYPTO DEPOSITORY RECEIPTS


CDR (và các cổ phiếu mã hoá) mở ra một thế giới tài chính hoàn toàn mới, loại bỏ các hành động liên kết, cho phép phân chia quyền sở hữu và gần như loại bỏ hoàn toàn chi phí giao dịch. Các cổ phiếu nằm dưới đây được gửi bởi công ty (phát hành mới) hoặc cổ đông hiện hữu. CDR sau đó được phát hành bởi những người quản lý tin cậy, trên một blockchain riêng, cho phép biểu quyết thông qua các hợp đồng thông minh(smart contract). Mỗi CDR là một cổ phiếu đơn, và có thể được giao dịch bởi một phần, một hay nhiều cổ phiếu. CDR có thể giao dịch trên sàn hay trực tiếp giữa các đối tượng sở hữu. CDR hiện đang được thử nghiệm.

Chúng tôi đang làm việc với các nhà quản lý khắp thế giới để loại bỏ hoàn toàn nhu cầu chia sẻ và đăng ký sở hữu theo truyền thống.​

Để chuyển đổi cổ phiếu hiện tại thành CDR hay mua mới, liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay ...

GIAO DỊCH


Một thị trường chuyên biệt cho các công cụ mã hoá (tiền ảo, tokens and CDR) có thể được giao dịch tự do. Khách hàng có thể gửi và rút các công cụ mã hoá qua các ví bảo mật chuyên biệt, an toàn. Giao dịch 24/7, với nguồn cung thanh khoản toàn cầu và chi phí giao dịch không đáng kể, đảm bảo thị trường sâu để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Hỗ trợ ban đầu: thị trường; giới hạn and dừng các lệnh, một công cụ thuật toán sẽ theo dõi sau khi phát hành ban đầu. Một bộ API doanh nghiệp và các dịch vụ liên hoàn dành cho khách hành là tổ chức/doanh nghiệp.

Để đăng ký trước liên hệ chúng tôi hôm nay ...